Što je to Apostille?

03-12-2013

Apostille je nadovjera isprave koja će se koristiti izvan Republike Hrvatske sukladno odredbama Haške konvencije od 05. listopada 1961. godine, a koju je potpisala i Republika Hrvatska.

Ovjera na ispravi vrši se potvrdom Apostille na:
• ispravama koje je izdao službenik državnog tijela, uključujući i one koje je izdao upravitelj sudske pisarnice,
• administrativnim ispravama (diplomama, svjedodžbama, ispravama izdanim u matičnim uredima kao što su izvadak iz matice rođenih, izvadak iz matice rođenih, izvadak iz matice umrlih, potvrde o slobodnom bračnom stanju i sl.),
• ispravama koje je izdao ili ovjerio javni bilježnik.

Time se potvrđuje vjerodostojnost pečata i potpisa službene osobe koji se nalaze na ispravi, ali ne i sadržaj isprave.

Na lijevoj strani možete vidjeti kako izgleda ovjera apostille stavljena u Hrvatskoj, a na desnoj se nalazi primjer apostille iz Ujedinjenog Kraljevstva.

Dakle, potvrda apostille potvrđuje samo da je potpis ili pečat na ispravi istinit. To ne znači da je sadržaj isprave točan ili da tijelo uprave koje je izdalo potvrdu apostille odobrava ili potvrđuje sadržaj dokumenta.

Punomoć ili suglasnost za putovanje djece u inozemstvo

Tijekom ljetnih i zimskih školskih praznika mnogi roditelji šalju svoju djecu u posjetu rodbini u inozemstvu. Neka djeca putuju s rođacima, a neka s obiteljskim prijateljima, ali za takvo putovanje moraju imati dopuštenje roditelja, tzv. suglasnost ili punomoć. Taj dokument može postati najvažnija isprava za vrijeme cijelog odmora pomoću koje ćete izbjeći mnoge probleme i neugodnosti na granici i kasnije u inozemstvu.

Naime, člankom 6. Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana propisano je da dijete mlađe od 14 godina može putovati u inozemstvo samo u pratnji roditelja ili drugog zakonskog zastupnika, ili uz njihovu suglasnost u pratnji druge osobe.
Navedena suglasnost ili punomoć mora biti ovjerena kod javnog bilježnika, diplomatske misije ili konzularnog ureda.
Suglasnost može sastaviti i sama stranka i ovjeriti potpise roditelja kod javnog bilježnika, a nakon toga ju donijeti sudskom tumaču na prijevod. Ako niste sigurni što napisati, možete jednostavno od javnog bilježnika zatražiti sastavljanje punomoći za putovanje djece u inozemstvo. Sudski tumač će tada punomoć prevesti na željeni strani jezik, ovjeriti i uvezati s izvornikom.

Više o tome pročitajte ovdje.

O novim zanimljivim temama možete čitati na ABC PRIJEVODI blog

Iseljavanje mladih

Doslovni prijevodi

CAT ili računalno potpomogunuto prevođenje

MT ili strojno prevođenje

Uz nekoliko savjeta do kvalitetnog životopisa

Životopis koji pali

U rubrici Jezični savjeti naučite izbjeći najčešće pravopisne i druge pogreške. Pročitajte više o:

Slijedeći i sljedeći

Ako i ukoliko

Korisne poveznice:

Rječnička baza hrvatskoga jezika sa 116.516 osnovnih riječi (natuknica) nalazi se na Hrvatskom jezičnom portalu. Uz osnovne riječi i njihove definicije bazu sačinjavaju i primjeri (oko 60.000), sintagmatski izrazi (oko 18.000) i frazeološki izrazi (oko 10.000).

Terminološka baza hrvatskoga strukovnog nazivlja u kojoj se sustavno prikuplja, stvara, obrađuje i tumači nazivlje različitih struka radi okupljanja i usklađivanja nazivlja na hrvatskome jeziku - Struna

Hrvatski terminološki portal - HTP

Stručna terminologija u EU - IATE

Glosari tijela i ustanova Europske unije - Glosari

Pravo i ostali javni dokumenti EU-a te vjerodostojno elektroničko izdanje Službenog lista EU-a – na 24 jezika.

Veleposlanstva u Republici Hrvatskoj

Goethe Institut u Hrvatskoj

British Council u Hrvatskoj

Francuske alijanse u Hrvatskoj

Talijanski institut za kulturu u Zagrebu

Error: Call to undefined function mysql_connect() in /home2/abcprije/public_html/statistika/base/db/Db.php:191 Stack trace: #0 /home2/abcprije/public_html/statistika/lib/Global.php(84): ArdeDb->connect() #1 /home2/abcprije/public_html/statistika/api/LogRequest.php(33): twatchConnect() #2 /home2/abcprije/public_html/blog.php(55): twatchLogRequest() #3 {main}