Prijevod diplome i stečenog akademskog ili stručnog naziva

06-01-2014

Od pristupanja Republike Hrvatske Bolonjskom procesu 2001. godine sudski tumači često susreću stranke koje su se obrazovale po „starom“ (predbolonjskom) sustavu, a žele da im se stari stručni naziv na diplomi, npr. diplomirani/a ekonomist/ica prevede kao novi akademski naziv, magistar/a ekonomije.

Izjednačavanje starih i novih akademskih naziva regulira Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju u kojem stoji:

„Stručni naziv stečen završetkom sveučilišnoga dodiplomskog studija, čijim završetkom se stječe visoka stručna sprema (VSS), izjednačen je s akademskim nazivom magistar odnosno magistra uz naznaku struke ili magistar inženjer, odnosno magistra inženjerka uz naznaku struke ili doktor, odnosno doktorica uz naznaku struke, sukladno članku 4. ovoga Zakona.“ (čl. 14, st. 3.)

Također se navodi sljedeće:

“Stečeni akademski i stručni nazivi i akademski stupanj koriste se sukladno potvrdi, svjedodžbi, odnosno diplomi o završenom studiju.” (čl. 12, st. 3.)

Citiranim Zakonom predviđene su i prekršajne odredbe ako se akademski ili stručni naziv ne koristi sukladno Zakonu.

Osim toga, sudski tumač ne smije slobodno interpretirati niti mijenjati sadržaj dokumenta. Prijevod na strani jezik mora u potpunosti odgovarati izvornoj ispravi. Jednostavno rečeno, sudski tumač ima zakonsku obavezu prevesti točno ono što na diplomi piše.

Kako onda treba glasiti prijevod titule stečene po završetku visoke škole ili fakulteta?

Ako želite imati dokument s novim akademskim nazivom, potrebno je od fakulteta koji je izdao vašu diplomu zatražiti potvrdu o izjednačavanju akademskih naziva. Na njoj će pisati da je vaš stari akademski naziv (npr. diplomirani/a ekonomist/ica) izjednačen s novim (npr. magistar/a ekonomije), a sudski tumač potom prevodi tu potvrdu.

Priznavanje izozemnih obrazovnih kvalifikacija

Ni pri prevođenju inozemnih kvalifikacija na hrvatski jezik sudskom tumaču nije dopušteno samostalno interpretiranje izvorno stečenog naziva navedenog u kvalifikaciji, jer u tu svrhu postoji poseban proces, a to je postupak priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija u Republici Hrvatskoj. Za provođenje postupka priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija u RH nadležno je nekoliko tijela ovisno o vrsti inozemne kvalifikacije i svrsi priznavanja, a to može biti zapošljavanje ili nastavak obrazovanja.

Isprave koje treba prevesti nam možete poslati e-mailom info@abcprijevodi.hr ili putem linka zatražite ponudu, a mi ćemo vam se javiti s procjenom cijene prijevoda.

O novim zanimljivim temama čitajte na ABC PRIJEVODI blog

Error: Call to undefined function mysql_connect() in /home2/abcprije/public_html/statistika/base/db/Db.php:191 Stack trace: #0 /home2/abcprije/public_html/statistika/lib/Global.php(84): ArdeDb->connect() #1 /home2/abcprije/public_html/statistika/api/LogRequest.php(33): twatchConnect() #2 /home2/abcprije/public_html/blog.php(55): twatchLogRequest() #3 {main}