Ovjereni prijevod ili ovjerena kopija dokumenta

10-12-2014

Često se događa da naše stranke koje traže posao u inozemstvu ili nastavljaju školovanje u inozemstvu nisu sigurne što točno trebaju priložiti uz svoj zahtjev kada su u pitanju prijevodi, originalni dokumenti i njihove ovjerene kopije.

Najmjera nam je u ovom članku ukratko objasniti tko što izdaje.

1. Ovjereni prijevod izdaje sudski tumač

Ovjereni prijevod izrađuje sudski tumač kojeg imenuje nadležni sud. Sudski tumač svojom ovjerom potvrđuje samo da je njegov prijevod teksta istovjetan s tekstom u dokumentu koji mu je dan na prevođenje, ali ne može ovjeriti kopiju dokumenta. To je posao javnog bilježnika. Sudski tumač ovjerava svoj prijevod, a javni bilježnik ovjerava presliku neke isprave, npr. diplome.

Sudski tumač svoj prijevod uvijek uvezuje s preslikom izvornika koji mu je dan na prijevod. Kada se radi o dokumentu koji je izdan samo za jednu određenu svrhu (potvrda o nekažnjavanju, potvrda o neosuđivanosti, potvrda škole ili fakulteta, potvrda poslodavca o zaposlenju, uvjerenje o prebivalištu, itd.), uvezuje se izvornik isprave. Ako se prevodi isprava koja se dobije samo jednom poput diplome, uvezuje se preslika dokumenta koju prethodno može ovjeriti javni biljženik, ali ne mora.

2. Ovjerenu kopiju dokumenta izdaje javni bilježnik

Ovjerenu presliku dokumenta (npr. svjedodžbe, diplome, itd.) izdaje javni bilježnik. Javni bilježnik uzima vašu ispravu, kopira ju i na poleđinu stavlja svoju ovjeru kojom potvrđuje da je to istinita preslika izvornika. Izrada ovjerene kopije dokumenta se preporučuje u slučaju kada se od vas traži da predate original i ovjereni prijevod dokumenta.

Ako tijelo kojemu predajete svoj zahtjev traži original dokumenta i njegov prijevod, a radi se o svjedodžbi, diplomi ili nekoj drugoj važnoj ispravi koju ne možete brzo i jednostavno dobiti ponovno, napravite ovjerenu kopiju te isprave i predajte ju sudskom tumaču kako bi vam napravio ovjereni prijevod te isprave i javnobilježničke ovjere koji ćete onda priložiti uz svoj zahtjev.

Popis svih javnobilježničkih ureda u Hrvatskoj uz prikaz njihovog redovnog radnog vremena možete pronaći ovdje

Ako niste sigurni što treba prevesti i ovjeriti, a što kopirati i ovjeriti pa onda prevesti, možete nas posjetiti u jednom od naših ureda. Rado ćemo vam pomoći savjetom.

Materijal za prijevod nam možete poslati e-mailom info@abcprijevodi.hr ili putem linka zatražite ponudu, a mi ćemo vam se javiti s procjenom cijene prijevoda.

O novim zanimljivim temama čitajte na ABC PRIJEVODI blog